Projekce PSB, a.s.
Stavební projektová a inženýrská činnost...

ROZSAH SLUŽEB

- kompletní předprojektová příprava zakázky (posouzení staveniště z hlediska technického i legislativního, dodávka potřebných průzkumů a posouzení, E.I.A., apod.)
- zajištění stavebně technického průzkumu, geodetického zaměření, inženýrsko geologického průzkumu, měření radonu atd
- vypracování návrhu stavby, architektonické studie, 3D vizualizace
- vypracování projektu pro územní řízení a jeho projednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí apod.
- zajištění územního rozhodnutí
- vypracování dokumentace pro stavební řízení, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí apod.
- vyřízení stavebního povolení
- vypracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby
- zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby, včetně zhodnocení nabídek a vypracování podkladů pro investorské rozhodnutí
- vypracování projektu pro provedení stavby včetně všech specializací
- vypracování výkazů výměr a rozpočtů
- provádění autorského dozoru v průběhu stavby
- organizace kolaudačního řízení a spolupráce při převzetí stavby investorem
- spolupráce s investorem po dokončení stavby

Zpracovávám...
Napište nám